Zatrudnimy zdolnych

Pracownicy stanowią najcenniejszy zasób firmy. Inwestycja w kapitał ludzki jest jednym z elementów strategii Spółki. Efektem dbania o kwalifikacje Pracowników stanowi prestiżowe wyróżnienie „Inwestor w Kapitał Ludzki” jaki Spółka uzyskała w 2001, 2002, 2005, 2007 roku.

Kładziemy nacisk na stałe doskonalenie Pracowników poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach opierających się na rozwoju osobistym, poznawaniu i doskonaleniu siebie i swoich umiejętności. W konsekwencji prowadzi do realizowania zasadę dających największej satysfakcji, zgodnie z maksymą „Rób to, do czego jesteś stworzony”. Firma podnosi świadomość Pracowników co do znaczenia i skuteczności dobrze zorganizowanej pracy zespołowej i prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. Kreowane są warunki umożliwiające załodze rozwój zdolności, podnoszenie kwalifikacji: zdobywanie nowych umiejętności, uprawnień i wykształcenia. Zdobycie godła „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest potwierdzeniem ciągłości działań w kierunku rozwoju potencjału swoich pracowników.