Oferta

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz powstało w 1992r. w wyniku przekształcenia Rejonu Dróg Publicznych w Kaliszu w Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe.

Na bazie tego przedsiębiorstwa w 1996 roku powstała Spółka PBD S.A. Kalisz.

Zajmujemy się wykonawstwem robót drogowych, produkcją mas bitumicznych oraz świadczeniem usług sprzętowo-transportowych. Wykonujemy prace w zakresie: modernizacji oraz budowy dróg i ulic, powierzchniowych utrwaleń i remontów nawierzchni, robót brukarskich, bieżącego utrzymania dróg zimą i latem. Opinię solidnego wykonawcy wypracowaliśmy dzięki odpowiednio przygotowanej kadrze pracowniczej, ustawicznie modernizowanemu zapleczu sprzętowemu, długoletniemu doświadczeniu w branży. Przedsiębiorstwo PBD S.A. Kalisz jest znane i bardzo dobrze postrzegane na rynku ogólnopolskim, szczególnie w województwach: wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, kujawsko ? pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim.

Od 2002r wykonujemy cienkie warstwy asfaltowe na zimno. Posiadamy wytwórnię mas bitumicznych we Florentynie umożliwiającą produkcję mieszanek mineralno-bitumicznych. Pakiet usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz skierowany jest głównie do odbiorców na rynku lokalnym i krajowym.

Kluczowymi odbiorcami są następujące podmioty:

  • Oddziały Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  • Rejony Dróg Wojewódzkich i Zarządy Dróg Powiatowych
  • Urzędy Miast i Gmin
  • Urząd Miasta Kalisza

Realizacja zamówień funkcjonuje w oparciu o system zamówień publicznych. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz uczestniczy w kilkudziesięciu przetargach rocznie. Wygrana zleceń pozwala na realizację zamówień na terenie całego kraju. Obowiązek utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz dbałość o prawidłową infrastrukturę komunikacyjną wpisany jest w podstawowe zadania realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty użyteczności publicznej.

Modernizacja oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg maja charakter odnawialny, stąd skłania to zamawiających do ponownego skorzystania z usług PBD S.A. Kalisz.

Nasze atuty:

  • fachowe zarządzanie
  • dobra organizacja pracy
  • kompleksowa obsługa
  • solidna i terminowa realizacja
  • wysoka jakość

O zaletach Spółki mogą dowodzić liczne prestiżowe wyróżnienia oraz nagrody, świadczące o solidności firmy, jako partnera gospodarczego, pracodawcy oraz dobrej jakości wykonywanych usług.