Komunikacja z akcjonariuszami

Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz informuje, iż na dzień 22 czerwca 2020 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 3-5 o godz. 15.00