Witamy!

Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz powstao w 1992r. w wyniku przeksztacenia Rejonu Drg Publicznych w Kaliszu w Pastwowe Przedsibiorstwo Budowlano Drogowe. Na bazie tego przedsibiorstwa w 1996 roku powstaa Spka PBD S.A. Kalisz.

Zajmujemy si wykonawstwem robt drogowych, produkcj mas bitumicznych oraz wiadczeniem usug sprztowo-transportowych. Wykonujemy prace w zakresie: modernizacji oraz budowy drg i ulic, powierzchniowych utrwale iremontw nawierzchni, robt brukarskich, biecego utrzymania drg zim i latem.

Opini solidnego wykonawcy wypracowalimy dziki odpowiednio przygotowanej kadrze pracowniczej, ustawicznie modernizowanemu zapleczu sprztowemu, dugoletniemu dowiadczeniu w brany.

czytaj_wiecej

 
Poszukujemy
poszukujemy-partnerowPoszukujemy partnerw do wsppracy. Przyjmiemy do wykonania prace jako podwykonawca duych firm. Zapraszamy mae firmy chcce wykonywa dla nas usugi na zasadzie podwykonawstwa.
 

Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz w ramach Gospodarczo? Konsumenckiego programu pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej zostao kilkakrotnie wyrnione tytuem "Solidna Firma?.

Przez lata swojej dziaalnocifirma pozyskiwaarwnie wiele innych prestizowych wyrnie i tytuw, m.in: "Gazele Biznesu", "Gepard Biznesu","Medal Europejski", "Inwestor w Kapita Ludzki", "Polskie Drogi XXI", "Certyfikat Najwyszej jakosci w Budownictwie". Naleaa do prestiowego grona czonkw Business Center Club.

Odlat uzyskuje i posiada Certyfikat Zakadowej Kontroli Produkcji. Zawiadcza o wysokiej jakoci mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym beton asfaltowy i mieszanki SMA.czytaj_wiecej

 
Nasze realizacje
realizacje-2zdjecia
czytaj_wiecej